BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Phát huy vai trò của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08:38, 09/06/2023 (GMT+7)

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Twitter, Zalo, Youtube, Instagram, Tiktok…) là môi trường mà các thế lực thù địch khai thác triệt để nhằm chống phá Đảng, chống phá Nhà nước. Thực trạng này đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy trách nhiệm của mình để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Muốn như vậy, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tạo cho mình một “bộ giáp trụ” đủ mạnh, không lung lay trước các luận điệu xuyên tạc. Đồng thời, cần sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các luồng thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất, trong mọi mặt của đời sống xã hội, với những phương thức linh hoạt, phù hợp từng đối tượng, nhất là trên không gian mạng.

Hiện nay, công an, quân đội là lực lượng chủ yếu tham gia sâu vào việc đấu tranh trên không gian mạng. Ở các cơ quan, đơn vị bên ngoài phần lớn chưa hình thành được lực lượng đấu tranh chuyên trách trên mạng nên chưa thực sự nhận diện đúng và đầy đủ những âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động “tiến công” trong công tác định hướng dư luận xã hội, tránh tạo ra những “khoảng trống” để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, từng bước thâm nhập phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong các tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành cần cung cấp những tin tức chính thống, tích cực, những tấm gương người tốt, việc tốt trên mạng xã hội, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Mỗi đảng viên phải trở thành một tuyên truyền viên tích cực, xây dựng mạng lưới đấu tranh rộng khắp trong gia đình, trong khu dân cư, để tạo thành thế trận vững chắc trong công cuộc chiến đấu với thông tin tiêu cực và lan tỏa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tuy nhiên, để mỗi cán bộ, đảng viên có thể phát huy hết những khả năng, điểm mạnh của mình, các cấp ủy Đảng cần chú trọng nâng cao ý thức tự giác, kỷ luật trong khi tiếp xúc thông tin; tuyên truyền cho đảng viên nắm vững và chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin theo quy định của Hiến pháp, Luật Tiếp cận thông tin và Luật An ninh mạng. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật của Ðảng, của tổ chức mà mình là thành viên, đồng thời thể hiện là công dân gương mẫu trong việc chấp hành các quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, mỗi cấp ủy Đảng cần bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng cho đảng viên, phản ứng nhanh, linh hoạt, giải thích sớm cho đảng viên hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa, vận động nhân dân cùng tham gia vạch trần âm mưu, hoạt động của chúng. Thông qua các hoạt động như sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề, các đợt sinh hoạt chính trị, cấp ủy các cấp cần tăng cường thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp mỗi ngày, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng…

Hiện nay, đội ngũ đảng viên của thành phố rất hùng hậu và đây sẽ là lực lượng quan trọng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần ổn định tư tưởng xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

NGỌC PHÚ

.