Chính trị - Xã hội

Triển khai hiệu quả mô hình "Chi bộ bốn tốt", "Đảng bộ cơ sở bốn tốt"

14:19, 08/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Trong đó, triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ
Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: NGỌC PHÚ

Sáng ngày 8-6, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh chủ trì buổi làm việc giữa Bộ phận thường trực của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam, Quận ủy Liên Chiểu về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương, khóa XIII Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và kế hoạch số 45-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, các kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy; đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Trong đó, chỉ đạo tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng tiến độ. Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam cần tập trung nghiên cứu, cụ thể hóa triển khai hiệu quả công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới. Trong đó, triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt”; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề; tập trung tạo nguồn và phát triển đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát cần đẩy mạnh hơn nữa; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm với phương châm lấy xây làm chính; phát hiện nhanh, xử lý sớm ngay từ cơ sở. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cần đề cao, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý Nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị, khắc phục hoặc đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, bảo đảm phát huy dân chủ trong quá trình thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu Nguyễn Hà Bắc đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên; rà soát, sửa đổi quy chế làm việc bảo đảm sát tình hình địa phương, tập trung công tác quản lý đất đai chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật; vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện tái thiết đô thị.

Tại buổi làm việc, sau khi báo cáo những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam kiến nghị các cấp có hướng dẫn, quy định riêng cho hoạt động của chi bộ khu dân cư, hạn chế thủ tục hành chính, văn bản, giấy tờ, hướng vào hoạt động thực tế.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chế độ chính sách của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là chế độ bảo hiểm, ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách; đề xuất Trung ương sớm quan tâm chuyển đổi công chức đối với người hoạt động không chuyên trách phụ trách Văn phòng - Tổ chức Đảng…

NGỌC PHÚ

 

 

.