Chính trị - Xã hội

Quận Hải Châu không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo

08:29, 08/06/2023 (GMT+7)

Ngày 7-6, Quận ủy Hải Châu tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) trong giai đoạn mới”.

Thực hiện nghị quyết 09-NQ/TW, Hội CCB quận và 16 Hội CCB cơ sở xây dựng chương trình và quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội CCB với Mặt trận các đoàn thể, các ngành chức năng của địa phương. Hội CCB các cấp của quận có những đóng góp tích cực trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, trong giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và luôn gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương; đẩy mạnh công tác định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ hội viên trước những vấn đề bức xúc và nhạy cảm của xã hội.

Hằng năm, hơn 98,5% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 30% tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 98% hội viên CCB gương mẫu; 98% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; 100% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có hội viên vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh phong trào CCB đoàn kết phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, các cấp hội chủ động xây dựng các mô hình sản xuất vừa và nhỏ, dịch vụ thương mại, ngành nghề khác… giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động là hội viên và thân nhân, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hiện nay, hội không còn hộ hội viên CCB nghèo, hộ hội viên có đời sống khá giàu đạt 54,4%.

Thời gian tới, Hội CCB quận tiếp tục thực hiện các chương trình, đề án về đào tạo dạy nghề, tư vấn và giải quyết việc làm, chăm lo đời sống cựu chiến binh, cựu quân nhân khi về địa phương. Tạo điều kiện cho hội viên, cựu quân nhân phát huy vai trò tích cực tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa xã hội, tham gia giám sát cộng đồng và phản biện xã hội. Dịp này, UBND quận tặng giấy khen cho 15 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW.

H.NHUNG

.