Chính trị - Xã hội

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh

15:03, 09/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 9-6, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8-1-2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh (CCB) Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới trên địa bàn thành phố.

Đến dự, có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: X.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: X.D

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Hội CCB thành phố cũng như đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác quán triệt, phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn thành phố 20 năm qua.

Đồng thời khẳng định, thành phố luôn chú trọng triển khai kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với CCB. Thực hiện chính sách cao hơn đối với người có công với cách mạng, CCB và Hội CCB như thường xuyên nâng chuẩn nghèo; trong đó, xác định giảm nghèo CCB là ưu tiên, có chính sách hỗ trợ bộ đội phục viên, xuất ngũ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết, thời gian qua, Hội CCB các cấp đã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tích cực tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai tốt nhiệm vụ chính trị, phong trào, cuộc vận động gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề ra nhiều giải pháp, mô hình, cách làm hay để vận động cán bộ, hội viên tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình hội viên vươn lên thoát nghèo; phối hợp vận động nhân dân thực hiện chủ trương di dời, giải tỏa, tái định cư, kịp thời triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn…

Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW; Kết luận số 66-KL/TW ở một số cấp ủy Đảng, chính quyền còn chậm; một số quy định về tổ chức, chế độ phụ cấp cho cán bộ hội chưa có sự chỉ đạo thực hiện thống nhất trong cả nước để tạo điều kiện cho địa phương triển khai thực hiện đồng bộ.

Bên cạnh đó, mức trợ cấp đối với việc giải quyết một số chế độ chính sách cho người có công thấp, chậm được điều chỉnh phù hợp; công tác phối hợp giữa một số cơ quan trong hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện về chế độ, chính sách đối với CCB chưa chặt chẽ; hoạt động của CLB cựu quân nhân còn hình thức, chưa phát huy được tiềm năng, nội lực trong các hoạt động xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2002-2022. Ảnh: X.D
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, bên phải sang) trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2002-2022. Ảnh: X.D

Vì vậy, trong thời gian đến, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW, Kết luận số 66-KL/TW, Pháp lệnh CCB nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên đối với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB trên địa bàn.

Cùng với đó, tăng cường rà soát, giám sát tiến độ và hiệu quả của việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với CCB, cựu quân nhân thành phố; chú trọng công tác thông tin về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và tình hình phát triển của thành phố đến hội viên CCB.

Đồng thời, phối hợp quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CCB; tạo điều kiện cho CCB phát huy vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hội, góp phần xứng đáng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội CCB thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp hội; thường xuyên nắm tình hình cơ sở và tham gia sinh hoạt chi hội, phân hội để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên CCB, cựu quân nhân.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với vận động và tổ chức cho CCB tham gia thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động của địa phương, trọng tâm là các chương trình thành phố “4 an”, thành phố “5 không”, “3 có”.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo 35, tổ cộng tác viên dư luận xã hội, các lực lượng thường xuyên nắm vững hoạt động hội và định hướng, giải quyết kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận của đội ngũ cán bộ, hội viên.

Bên cạnh đó, phối hợp với quân sự, biên phòng, công an vận động hội viên tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh, giữ vững sự ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; thường xuyên củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội, nhất là hội cơ sở và các chi hội CCB ở khu dân cư, cơ quan, đơn vị nhằm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố hằng năm tiến hành rà soát các chế độ, chính sách liên quan đến CCB, người có công để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp thực tiễn.

Tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách về liên quan đến CCB, người có công đối với các cấp chính quyền, cơ quan quản lý Nhà nước.

Đề nghị Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả chế độ chính sách đối với hội viên CCB, cựu quân nhân và CCB nghèo, khó khăn; thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án về đào tạo dạy nghề, tư vấn và giải quyết việc làm cho con CCB, người có công. Rà soát, giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn đọng để bảo đảm cho tất cả các đối tượng người có công đều được hưởng thụ chính sách.

Hỗ trợ tạo điều kiện cho hội viên CCB tham gia vay vốn phát triển kinh tế gia đình; huy động nguồn lực tập trung hỗ trợ cho hội viên CCB thoát nghèo bền vững; ưu tiên xem xét, bố trí chung cư cho các hộ CCB khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến công tác CCB là công tác của cả hệ thống chính trị. Vì vậy, hệ thống chính trị và các đơn vị phải tăng cường phối hợp, chỉ đạo tổ chức, thực hiện để vận dụng tối đa những văn bản hiện hành.

Bên cạnh đó, đề nghị các sở, ngành, đơn vị nghiên cứu tham mưu cho UBND thành phố tổng kết 5 năm thực hiện quy chế ký kết giữa UBND và Hội CCB. Từ đó, đánh giá kết quả và rút ra những khó khăn, tồn tại để tham mưu HĐND thành phố ban hành những chính sách phù hợp, góp phần thực hiện tốt các quan điểm của Nghị quyết số 09-NQ/TW.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện các tập thể tại hội nghị. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho đại diện các tập thể tại hội nghị. Ảnh: X.D

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TW đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm trong các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân đối với công tác CCB.

Lực lượng CCB và cựu quân nhân là lực lượng chính trị nòng cốt ở cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn giữ vững; tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, khối đại đoàn kết dân tộc; gương mẫu thực hiện các chương trình, cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng, phát triển thành phố.

Đồng thời, kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hoà bình” và các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; tích cực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững ổn định chính trị và trật tự xã hội, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin của nhân dân thành phố.

Hội CCB thành phố tích cực tham gia, phát triển kinh tế; hiện có 57 doanh nghiệp, 89 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dịch vụ của CCB. Hội CCB thành phố đã chỉ đạo hội CCB các quận, huyện thành lập 6 CLB sản xuất kinh doanh, 6 hợp tác xã, 20 tổ sản xuất hợp tác… giải quyết việc làm cho trên 4.300 lao động là CCB, cựu quân nhân và con CCB với mức thu nhập bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, Hội CCB thành phố giúp đỡ, động viên CCB làm kinh tế, giảm nghèo; theo dõi các hoạt động của 119 Ban liên lạc truyền thống; chú trọng giáo dục cảm hóa, thanh thiếu niên hư; giao lưu với các đoàn khách quốc tế...

Dịp này, 14 tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2002-2022.

XUÂN DŨNG

.