Ra mắt dự án Toxin - Checker

.

Ngày 14-11, Viện Công nghệ quốc tế (DNIIT), Đại học Đà Nẵng tổ chức ra mắt dự án Toxin - Checker. Với sự hỗ trợ của tổ chức AUF (Cơ quan Đại học Pháp ngữ), dự án nhằm nghiên cứu, phát triển ứng dụng công cụ kiểm tra nhanh độc tố dựa trên phương pháp sàng lọc, tự động đánh giá dữ liệu thu thập bởi thiết bị đo phổ cận hồng ngoại (NIR).

Qua đó, có thể phát hiện mối nguy hại hóa chất, vi sinh vật hay vật lý trong các loại thực phẩm khác nhau, giúp kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm; giúp theo dõi, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, góp phần quản lý, chủ động ứng phó vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở Việt Nam.

Được biết, dự án có sự tham gia của các thành viên: Viện DNIIT - Đại học Đà Nẵng (Việt Nam), Đại học Côte d’Azur (Cộng hòa Pháp), Đại học Quốc gia Lào (NUOL) và Công ty Create Capital Việt Nam.

Trong hai ngày 14 và 15-11, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và công bố kết quả nghiên cứu của các thành viên tham gia Dự án liên quan đến việc ứng dụng thiết bị đo phổ cận hồng ngoại trong việc phát hiện độc tố trong thực phẩm, hoa quả…

NGỌC HÀ

 

;
;
.
.
.
.
.