Kinh tế

Tăng cường quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác vật liệu xây dựng thông thường

08:46, 09/06/2023 (GMT+7)

UBND thành phố vừa ban hành văn bản tăng cường công tác quản lý, cấp phép, thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trong công tác thẩm định, trình UBND thành phố cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản; đấu giá quyền khai thác khoáng sản; phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; cấp phép thu hồi khoáng sản trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình; tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đúng quy định.

Công an thành phố công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý và nâng cao nhận thức, khuyến khích nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm; chỉ đạo công an các địa phương chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh tài nguyên khoáng sản.

Các phường, xã thực hiện nghiêm phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; phối hợp ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực giáp ranh, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông...

HOÀNG HIỆP

.