Chính trị - Xã hội

Điều chỉnh chủ trương đầu tư các tuyến đường nội thị

08:58, 09/06/2023 (GMT+7)

UBND thành phố vừa có chủ trương liên quan đến đầu tư các tuyến đường nội thị: Lý Thái Tổ, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm. Theo đó, thống nhất điều chỉnh danh mục dự án trong Kế hoạch đầu tư công năm 2023 các dự án chuẩn bị đầu tư đã được UBND thành phố phê duyệt.

Cụ thể, dự án Hạ ngầm hệ thống điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương, Lý Thái Tổ điều chỉnh thành dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lý Thái Tổ.

Dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật trên 6 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Lý Thái Tổ và Ông Ích Khiêm (công trình còn lại của dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng) điều chỉnh thành dự án Cải tạo hệ thống thoát nước và hạ ngầm cáp thông tin, điện chiếu sáng trên 4 tuyến đường nội thị (Phan Châu Trinh, Lê Lợi, Hoàng Diệu và Ông Ích Khiêm).

Đối với các hạng mục đầu tư hạ ngầm hệ thống cáp thông tin cho phép chỉ triển khai đầu tư xây dựng hệ thống cống bể ngầm cáp thông tin đối với các tuyến cáp do các đơn vị của Nhà nước sở hữu từ nguồn vốn ngân sách thành phố và các đơn vị viễn thông phải chủ động đầu tư hạ ngầm các tuyến cáp do mình quản lý theo tiến độ thực hiện của dự án.

Đối với hạng mục cải tạo hệ thống thoát nước, bó vỉa, vỉa hè: tùy theo kết quả khảo sát đánh giá hiện trạng, cho phép cải tạo hoặc xây dựng mới hệ thống thoát nước; cải tạo, bổ sung trồng mới hệ thống cây xanh trên các tuyến đường nội thị.

THÀNH LÂN

.