Nâng cao hiệu quả sử dụng không gian kiến trúc khu vực thành Điện Hải

.

UBND thành phố vừa ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế đô thị khu vực xung quanh di tích thành Điện Hải do Viện Kiến trúc quốc gia lập có vị trí tại phường Thạch Thang và Phường Hải Châu 1, thành phố Đà Nẵng.

Mục tiêu lập thiết kế đô thị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng không gian kiến trúc cảnh quan khu vực đô thị thành Điện Hải, bảo đảm bảo tồn giá trị lịch sử, khai thác các giá trị đương đại, bảo đảm công năng sử dụng và tổ chức giao thông hợp lý, khoa học.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả về kinh tế xã hội, hiệu quả sử dụng đất, môi trường sống và tiện ích công cộng, là cơ sở để quản lý xây dựng và triển khai các dự án đầu tư, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong khu vực nghiên cứu.

Theo đó, ranh giới nghiên cứu trực tiếp khoảng 10ha và được giới hạn: phía bắc giáp đường Lý Tự Trọng, phía nam giáp đường Quang Trung, phía đông giáp sông Hàn, phía tây giáp đường Nguyễn Chí Thanh.

Khu vực nghiên cứu mở rộng có diện tích khoảng 23ha và được giới hạn: phía bắc giáp đường Nguyễn Du, phía nam giáp đường Lê Duẩn, phía đông giáp sông Hàn, phía tây giáp đường Lê Lợi.

Các yêu cầu nghiên cứu lập thiết kế đô thị bao gồm: xác định các khu vực quảng trường, công cộng đặc thù; nghiên cứu phương án tổ chức giao thông, đề xuất thiết kế các hệ thống trang thiết bị hạ tầng, chiếu sáng đô thị và các công trình tiện ích đường phố và xác định các tác động với môi trường xã hội trong khu vực.

ĐNO

;
.
.
.
.
.
.