Thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt – Hàn

.

ĐNO - Ngày 16-6, Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn công bố quyết định thành lập Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông trao quyết định cho nhà trường.
Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục - Đào tạo và Bộ Thông tin - Truyền thông trao quyết định cho đại diện Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt-Hàn. Ảnh: NGỌC HÀ.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) được thành lập ngày 3-1-2020, là trường đại học thành viên của Đại học Đà Nẵng, đào tạo chuyên về công nghệ thông tin và truyền thông.

Trường thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị đào tạo công nghệ - thông tin gồm: Trường Cao đẳng Công nghệ hữu nghị Việt - Hàn, trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông và một số đơn vị khác thuộc Đại học Đà Nẵng.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của trường gồm 242 cán bộ viên chức, trong đó giảng viên là 139 (với 2 Phó Giáo sư và 34 tiến sĩ; 100% giảng viên đạt trình độ từ thạc sĩ; 19 nghiên cứu sinh). Trường có 5 khoa, 8 phòng chức năng, 3 trung tâm và 2 tổ trực thuộc với gần 2.000 sinh viên, định hướng quy mô đến năm 2025 là 10.000 sinh viên đại học và sau đại học.

Năm 2020, trường dự kiến tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu của 3 ngành đào tạo bậc đại học có nhu cầu nhân lực hiện nay: Ngành Công nghệ thông tin, Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính và Ngành Quản trị kinh doanh. Trong những năm tiếp theo, trường sẽ triển khai chương đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ cho những ngành thuộc các lĩnh vực mới theo xu hướng chuyển đổi số và cách mạng công nghiệp 4.0 như: Trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, robotics, IoT, an toàn thông tin, kinh tế số, thương mại điện tử, logistics....

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.