Đà Nẵng cần hơn 47.500 tỷ đồng phát triển 38 dự án

.

Giai đoạn 2021-2025, Đà Nẵng cần hơn 47.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để phát triển 38 dự án, trong đó có nhiều dự án lớn như di dời ga đường sắt và tái thiết đô thị, hệ thống tàu điện ngầm và trên cao... Riêng nhu cầu vốn ngân sách Trung ương năm 2021 của thành phố là hơn 2.300 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cần 47.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để đầu tư 38 dự án . TRONG ẢNH: Thi công Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, một trong những dự án động lực, trọng điểm của thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN
Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cần 47.500 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương để đầu tư 38 dự án. TRONG ẢNH: Thi công Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, một trong những dự án động lực, trọng điểm của thành phố. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), theo đề xuất nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, thành phố cần đến 47.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương để đầu tư hàng loạt dự án động lực, trọng điểm. Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp cho địa phương dùng để đầu tư các dự án mới và các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn trước sang gồm 2 nguồn: nguồn vốn trong nước và nguồn vốn ngoài nước.

Trong giai đoạn 2021-2025, thành phố cần hơn 10.581 tỷ đồng vốn trong nước và gần 37.000 tỷ đồng vốn nước ngoài. Với hơn 10.581 tỷ đồng vốn trong nước, thành phố sẽ đầu tư mới hàng loạt dự án quan trọng như: Hệ thống cấp cứu y tế biển đảo: 200 tỷ đồng; Khu Công nghệ cao mở rộng: 1.775 tỷ đồng; mở rộng, nâng cấp Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng phục vụ nghiên cứu và phát triển vùng Nam Trung Bộ: 324 tỷ đồng; Khu làm việc đào tạo khởi nghiệp: 300 tỷ đồng; Bệnh viện Bắc Hòa Vang: 285 tỷ đồng...

Về nguồn vốn ngoài nước, giai đoạn này thành phố cần đến gần 37.000 tỷ đồng để triển khai 8 dự án trọng điểm, trong đó, đầu tư mới 6 dự án, với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 34.274 tỷ đồng như: dự án Di dời ga đường sắt và tái phát triển đô thị Đà Nẵng: hơn 12.300 tỷ đồng; dự án Hệ thống tàu điện trên cao và ngầm của thành phố với tổng vốn hơn 16.200 tỷ đồng; dự án Ứng dụng hệ thống giao thông thông minh trong quản lý, điều hành giao thông thông minh: hơn 2.800 tỷ đồng; dự án thành phần tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng - thuộc dự án Tăng cường giáo dục lĩnh vực nghề nghiệp sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản: hơn 52,7 tỷ đồng; dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập kết hợp tưới thông minh - thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Đà Nẵng: hơn 394 tỷ đồng và dự án Hỗ trợ chính sách phát triển cho ngân sách thành phố: 4.636 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 2 dự án chuyển tiếp đã có trong kế hoạch vốn trung hạn 2016-2020 là dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng hơn 2.063 tỷ đồng; dự án Cải thiện hạ tầng giao thông thành phố Đà Nẵng hơn 651 tỷ đồng.

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Phước Sơn cho biết, rút kinh nghiệm trong thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của các đơn vị, địa phương, kế hoạch xây dựng vốn ngân sách Trung ương lần này được cụ thể hóa cả về mục tiêu, phạm vi, đối tượng và thứ tự ưu tiên bố trí vốn cũng như bám sát định hướng phát triển ngành, lĩnh vực và phải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố phải được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng đầu tư dàn trải, quyết định đầu tư một số dự án khi chưa cân đối bổ sung nguồn vốn thực hiện...

Cũng theo ông Sơn, có nhiều nguyên nhân khiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thiếu so với nhu cầu, trong đó không thể không kể đến nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư các chương trình mục tiêu đến nay chưa giải ngân hết, con số này lên đến hàng nghìn tỷ đồng do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng từ Covid-19. Số vốn này buộc phải chuyển sang giai đoạn tới để tiếp tục thực hiện.

Được biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, thành phố đang tiếp tục cập nhật, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Ngoài ra, thành phố cũng linh hoạt cho điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch vốn đối với các công trình không có khả năng triển khai hoặc chậm triển khai, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn đã bố trí để bổ sung cho các công trình đã có quyết định phê duyệt quyết toán, có khối lượng hoàn thành, có khả năng giải ngân.

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.