Dấu tích xưa được phát lộ ở thành Điện Hải

ĐNO - Trong quá trình triển khai thi công công trình tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích thành Điện Hải giai đoạn 1, đơn vị thi công đã phát lộ được nhiều đoạn tường hào và nền móng tường hào ở phía tây và nam thành Điện Hải.

Đoạn tường hào phía Tây Nam thành Điện Hải. Ảnh: XUÂN SƠN
Đoạn tường hào phía tây nam thành Điện Hải vừa được phát lộ.
Đoạn phần tường hào từ cầu phía Nam đến giữa hào phía Tây sau khi đào xuất lộ có chiều dài 126m, được xây bằng gạch vồ truyền thống, vữa Tam hợp với nhiều loại kích thước khác nhau. Ảnh: XUÂN SƠN
Phần móng tường hào từ cầu phía nam đến giữa hào phía tây xuất lộ có chiều dài hơn 130m, được xây bằng gạch vồ truyền thống, vữa Tam hợp với nhiều loại kích thước khác nhau.
Sau khi đào xuất lộ, đo vẽ, định vị phần móng tường hào và đối chiếu với vị trí, cấu tạo của tổng thể di tích cùng những luận cứ về lịch sử, đơn vị thi công khẳng định rằng đây là một phần cấu tạo nên tường hào thuộc di tích Thành Điện Hải - là yếu tố gốc đã bị vùi lấp theo thời gian. Ảnh: XUÂN SƠN
Sau khi đào xuất lộ, đo vẽ, định vị phần móng tường hào và đối chiếu với vị trí, cấu tạo của tổng thể di tích cùng những luận cứ về lịch sử, các nhà chuyên môn cho rằng đây là một phần cấu tạo nên tường hào thuộc di tích thành Điện Hải - là yếu tố gốc đã bị vùi lấp theo thời gian. 
Bên cạnh đó, các đơn vị thi công, giám sát cũng phát hiện một phần móng gạch nối giữa tường hào và tường thành phía Tây có chiều dài 14,2m, rộng 4,2m. Nền móng có cấu tạo là móng dưới và hai bên xếp bằng đá ong, đá cuội; một phần nền xây bằng gạch vồ truyền thống.
Bên cạnh tường hào, đơn vị thi công cũng phát hiện một phần móng gạch nối giữa tường hào và tường thành phía tây có chiều dài 14,2m, rộng 4,2m. Nền móng dưới và hai bên xếp bằng đá ong, đá cuội; một phần nền xây bằng gạch vồ truyền thống. 
Vị trí phần móng gạch so với cầu phía Đông theo trục Đông - Tây, cầu phía Đông hiện hữu gần chính giữa trục, phần móng gạch phía Tây hơi chếch về phía Nam. Phần móng gạch cách góc tường thành phía Bắc 33,9m, cách góc tường thành phía Nam 33,2m. Ảnh: XUÂN SƠN
Vị trí phần móng gạch so với cầu phía đông theo trục đông - tây, cầu phía đông hiện hữu gần chính giữa trục, phần móng gạch phía tây hơi chếch về phía nam. Phần móng gạch cách góc tường thành phía bắc 33,9m, cách góc tường thành phía nam 33,2m. 
Một góc đoạn tường hào phía Tây vừa được phát lộ. Ảnh: XUÂN SƠN
Một góc đoạn tường hào phía tây vừa được phát lộ. 
Trên cơ sở hiện trạng, sau khi đo vẽ, đối chứng với các thành phần khác của di tích. Đơn vị tu bổ di tích đề nghị xuất phương án tu bổ, tôn tạo Thành Điện Hải trên cơ sở giữ lại phần tường hào phía Tây, phía Nam sau khi đào xuất lộ; tiến hành các công tác tu bổ, phục hồi theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, tôn trọng yếu tố gốc và đảm bảo tính chân xác cho di tích. Ảnh: XUÂN SƠN
Trên cơ sở hiện trạng, sau khi đo vẽ, đối chứng với các thành phần khác của di tích, đơn vị tu bổ di tích đề xuất phương án tu bổ, tôn tạo thành Điện Hải trên cơ sở giữ lại phần tường hào phía tây, phía nam sau khi đào xuất lộ; tiến hành các công tác tu bổ, phục hồi theo đúng quy định hiện hành trên cơ sở hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt, tôn trọng yếu tố gốc và đảm bảo tính chân xác cho di tích. 

 XUÂN SƠN (thực hiện)

;
.
.
.
.