Tạo động lực phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

.

ĐNO - Sáng 16-2, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức hội nghị “Đối thoại thành viên Xuân Giáp Thìn 2024”. Đây là năm thứ 2 hội nghị được tổ chức, tạo diễn đàn để các cán bộ quản lý hợp tác xã (HTX) bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động.

Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị
Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị "Đối thoại thành viên Xuân Giáp Thìn 2024" trong sáng 16-2. Ảnh: VĂN HOÀNG

Hội nghị là dịp gặp gỡ, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, đầm ấm, khơi dậy động lực cho cán bộ quản lý và các đơn vị thành viên để thúc đẩy phong trào kinh tế tập thể, HTX trong năm mới; nâng cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ, động viên để cùng nhau phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tại đây, đại diện lãnh đạo các HTX đã bày tỏ nhiều ý kiến, hiến kế thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ thành viên của Liên minh HTX.

Theo Liên minh HTX thành phố, năm 2024, các HTX cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để vượt qua khó khăn, thách thức; hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch, góp phần thực hiện thành công nghị quyết của Ban Chấp hành Liên minh HTX thành phố và chủ đề của năm 2024 của Đà Nẵng là “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội”.

VĂN HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.
.