Hỗ trợ thành lập 15 hợp tác xã và 35 tổ hợp tác trong năm 2024

.

Chiều 5-1, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổ chức hội nghị thành viên tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 2024. Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2023, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham gia tư vấn, hướng dẫn thành lập mới 15 HTX, 2 Liên hiệp HTX và kết nạp 7 HTX làm thành viên; hỗ trợ cho các thành viên vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh từ nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã thành phố. Tính đến 30-11-2023, dư nợ cho vay là 5,47 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 91,1% so với vốn điều lệ. Công tác quản lý thành viên và hỗ trợ phát triển thành viên đi vào hoạt động nền nếp; nội dung, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển thành viên ngày càng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tế.

Năm 2024, Liên minh HTX thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, HTX, nhất là tập trung phổ biến, tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2023, gắn với công tác tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập mới 15 HTX và 35 tổ hợp tác; khảo sát, nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ 20 HTX hoạt động kém hiệu quả, phát triển thiếu bền vững thực hiện việc chuyển đổi, tái cấu trúc về mô hình HTX kiểu mới. Đồng thời, tăng cường tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức về kinh tế tập thể, HTX, năng lực quản lý, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX. Phấn đấu có trên 60% HTX nông nghiệp đạt loại khá trở lên và 80% cán bộ quản lý HTX được đào tạo, bồi dưỡng. Ngoài ra, tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập từ 1-2 liên hiệp HTX hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Dịp này, Liên minh HTX thành phố đã tặng giấy khen cho 22 tập thể và 34 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào phát triển kinh tế tập thể và hoạt động của HTX, tổ hợp tác, liên hiệp HTX và các đơn vị thành viên năm 2023.

THANH NHÀN

;
;
.
.
.
.
.