Trao chứng nhận tốt nghiệp cho 2 dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao

.

Ngày 28-12, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu Công nghệ cao (Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp) tổ chức chương trình gọi vốn và trao chứng nhận tốt nghiệp các dự án ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao năm 2022. Theo đó, 2 dự án được trao chứng nhận tốt nghiệp là dự án “Xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải” và dự án “Shipway - vận thải thông minh”.

Trong thời gian ươm tạo tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Khu Công nghệ cao từ năm 2021 đến nay, 2 dự án đã được một số kết quả nhất định: “Shipway - vận tải thông minh” tự động hóa được 99% quy trình và dự kiến sẽ ra mắt phiên bản 3.0 với độ tích hợp tự động lên đến 100% khi ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo; dự án “Xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải” đã nộp hồ sơ đề xuất tiếp nhận tài trợ từ tổ chức đối tác thành phố thông minh Hoa Kỳ - ASEAN (USASCP), trực thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và được chấp thuận hỗ trợ lên đến 200.000 USD (5 tỷ đồng). Trước các kết quả trên, 2 dự án đủ điều kiện để tốt nghiệp chương trình ươm tạo. Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Hợp tác xã nông nghiệp (Hà Nội) ký kết biên bản hợp tác với dự án “Xử lý, tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải”, qua đó tiếp tục mở rộng quy mô và tăng hiệu quả triển khai của dự án vào thực tế.

M.QUẾ

;
;
.
.
.
.
.