Infographics

Từ tháng 7-2020, lái xe cần chú ý những điều sau để không bị phạt

17:58, 06/07/2020 (GMT+7)

ĐNO - Từ 1-7-2020, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2019) của Bộ Giao thông vận tải chính thức có hiệu lực với nhiều điểm mới so với quy chuẩn năm 2016.

 Đồ họa: MAI ANH

.