Hơn 1,44 triệu cán bộ, đảng viên nghiên cứu, quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 8

.

ĐNO - Sáng 4-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Dự tại điểm cầu Hà Nội có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, từ điểm cầu Trung ương tại phòng họp Diên Hồng - Nhà Quốc hội kết nối tới 16.242 điểm cầu các ban, bộ, ngành, đoàn thể, đơn vị ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc; có 1.441.261 các lãnh đạo, cán bộ, đảng viên tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Hội nghị nghe Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trình bày Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Nghị quyết nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, đường lối chiến lược quan trọng, xuyên suốt của Đảng; nguồn sức mạnh to lớn, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nền tảng vững chắc của đại đoàn kết toàn dân tộc là liên minh giữa giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và đội ngũ tri thức do Đảng lãnh đạo; là mối quan hệ bền chặt giữa Đảng và nhân dân, là niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; là đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam…

Nghị quyết số 43-NQ/TW đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân về vị trí, tầm quan trọng của việc phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; hoàn thiện chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết trong Đảng, giữ vững vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong xây dựng và phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước trong phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên trái) và Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (bên phải) đồng chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC PHÚ

Trình bày Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24-11-2023 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, nghị quyết đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Nổi bật, đến năm 2030, bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất, tinh thần; hoàn thiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3-5 tuổi; đạt 35 giường bệnh, 19 bác sĩ, 4 dược sĩ, 33 điều dưỡng viên/10.000 dân; có ít nhất 75% người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa…

Đến năm 2045, hệ thống chính sách xã hội phát triển toàn diện, bền vững, tiến bộ và công bằng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam toàn diện. Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia có chỉ số phát triển con người cao trên thế giới.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đồng chí lãnh đạo thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng (bên phải), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên trái) cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành địa phương dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành địa phương dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, ngành dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ
Lãnh đạo HĐND, UBND và các ban, ngành dự hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

NGỌC PHÚ

;
;
.
.
.
.
.
.