Trường Đại học Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) nhận Chứng nhận AUN-QA

.

Chiều 24-4, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức đón nhận Chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA (Mạng lưới bảo đảm chất lượng các trường đại học khu vực ASEAN) đối với 3 chương trình đào tạo: Kiến trúc, Kinh tế Xây dựng, Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông được công nhận năm 2018.

Được biết, năm 2018, AUN-QA đánh giá và công nhận chất lượng cho 4 chương trình đào tạo của trường, gồm: Kỹ thuật Điện - Điện tử, Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật Dầu khí và Công nghệ thông tin.

Đến nay, Trường Đại học Bách khoa là trường đại học đầu tiên ở khu vực miền Trung trong 3 năm liên tiếp (2016-2018) có 12 chương trình đào tạo được đánh giá và công nhận đạt chất lượng theo tiêu chuẩn khu vực ASEAN và tiêu chuẩn Ủy ban Văn bằng Kỹ sư Cộng hòa Pháp.                                   

  NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.