Đến năm 2035, ngành dệt may và da giày phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn

.

UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 108/KH-UBND về triển khai chiến lược phát triển ngành dệt may và da giày Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Theo đó, mục tiêu phát triển ngành dệt may và da giày trở thành một trong những ngành công nghiệp chủ lực về xuất khẩu của thành phố.

Mục tiêu đến năm 2035, ngành dệt may và da giày trên địa bàn thành phố phát triển theo mô hình kinh tế tuần hoàn; phát triển được một số thương hiệu mang tầm khu vực trong nước và thế giới. Tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm của ngành dệt may và da giày giai đoạn 2021-2025 đạt 11,2%/năm, giai đoạn 2026-2030 đạt 7,7%/năm và cả giai đoạn 2021-2030 đạt 9,5%/năm. Định hướng phát triển chung của chiến lược theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa trên cơ sở khai thác và phát huy lợi thế cạnh tranh của ngành để tăng tốc xuất khẩu và đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa.

Song song đó, khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt may và da giày với điều kiện sử dụng công nghệ hiện đại, sản xuất sản phẩm chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường; hình thành và phát triển các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị gia tăng của các sản phẩm.

M.Q

;
;
.
.
.
.
.