Infographics

Thông điệp 5K- "lá chắn thép" bảo vệ cộng đồng

15:25, 09/09/2020 (GMT+7)

ĐNO - Để chủ động phòng, chống Covid-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch với thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế”.

 Đồ họa: THANH HUYỀN

.