Infographics

9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản trong năm học 2020-2021

15:55, 04/09/2020 (GMT+7)

ĐNO - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị nhiệm vụ, giải pháp năm học 2020-2021. Theo đó, sẽ có 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Đồ họa: MAI ANH 

.