Infographics

Thêm 6 dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

17:41, 03/07/2020 (GMT+7)

ĐNO - Từ 1-7-2020, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ tích hợp thêm 6 dịch vụ công, nâng tổng số dịch vụ công được cung cấp trực tuyến tại đây lên 725.

 

Đồ họa: MAI ANH 

.