Infographics

6 điểm mới trong thủ tục làm hộ chiếu từ tháng 7-2020

10:43, 11/07/2020 (GMT+7)

ĐNO - Luật Xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 với nhiều điểm mới trong thủ tục làm hộ chiếu phổ thông từ ngày 1-7-2020 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân về xuất nhập cảnh.

 

Đồ họa: MAI ANH 

.