4 đơn vị được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng

.

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định về việc tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh cho 4 đơn vị trực thuộc UBND thành phố có thành tích xuất sắc năm 2023.

Theo đó, 4 đơn vị được tặng bằng khen gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ và Văn phòng UBND thành phố.

Được biết, các đơn vị trên đạt tiêu chí các đơn vị có số lượng nhiệm vụ được giao hơn 300 nhiệm vụ và có kết quả hoàn thành nhiệm vụ cao, đạt tỷ lệ hơn 90%, được biểu dương 5 lần trong năm 2023.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao 1.246 nhiệm vụ, xử lý 1.143 nhiệm vụ, đạt 91,7%.

Sở Giao thông vận tải được giao 680 nhiệm vụ, xử lý hoàn thành 627 nhiệm vụ đạt tỷ lệ 92,2%.

Văn phòng UBND thành phố được giao 355 nhiệm vụ, hoàn thành 346 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,5%. 

THÀNH LÂN

 

;
;
.
.
.
.
.
.