Thẩm tra các nội dung lĩnh vực kinh tế - ngân sách

.

Ngày 18-9, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổ chức phiên họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Phước Sơn.

Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách thảo luận, thống nhất trình kỳ họp thứ 13 tờ trình về kinh phí thực hiện công tác quản lý, vận hành Trạm xử lý nước thải Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà - giai đoạn 1 trong thời gian 5 năm; tờ trình về việc đề nghị xây dựng nghị quyết quy định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố; thống nhất trình kỳ họp thứ 13 dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Phan Thị Tuyết Nhung, nghị quyết này được trình, xem xét thông qua tại kỳ họp nhằm bảo đảm kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND các cấp trên địa bàn thành phố, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; bảo đảm công khai, minh bạch trong việc sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước cho nhiệm vụ kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của địa phương.

Kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố khóa X dự kiến diễn ra ngày 21-9.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.