Bên dòng Bến Hải

.

65 năm đã trôi qua kể từ sau Hiệp định Genève 1954, bên dòng Hiền Lương-Bến Hải, nơi chứng kiến cuộc đấu tranh bền bỉ, oai hùng của cả dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, nay trở thành điểm tham quan cho du khách trong nước và quốc tế khi đến Quảng Trị.

Đà Nẵng cuối tuần giới thiệu một số hình ảnh về di tích Quốc gia đặc biệt này của nhà báo Đặng Nở (Báo Đà Nẵng).

Từ Cột cờ giới tuyến nhìn về đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.
Từ Cột cờ giới tuyến nhìn về đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải.
Cầu Hiền Lương cũ.
Cầu Hiền Lương cũ.
Cầu Hiền Lương mới.
Cầu Hiền Lương mới.
Tượng đài Khát vọng thống nhất tại Khu di tích lịch sử cầu Hiền Lương.
Tượng đài Khát vọng thống nhất tại Khu di tích lịch sử cầu Hiền Lương.
Du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Du khách tham quan di tích quốc gia đặc biệt Ðôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
Tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ biên giới.
Tượng đài Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ biên giới.
Hệ thống loa phóng thanh ở bờ Bắc đã từng góp phần rất quan trọng trong đấu tranh chính trị; tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân vững tin vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Hệ thống loa phóng thanh ở bờ Bắc đã từng góp phần rất quan trọng trong đấu tranh chính trị; tuyên truyền, động viên các tầng lớp nhân dân vững tin vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: hopthubaodanang@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.