68 trường hợp giao khoán đất lâm nghiệp sử dụng sai mục đích tại khu vực bán đảo Sơn Trà

.

Ngày 27-4, Chi cục Kiểm lâm thành phố thông tin, qua công tác kiểm tra thực tế vào tháng 3-2022 tại khu vực bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà), có 68 trường hợp vi phạm trong sử dụng đất lâm nghiệp theo hình thức giao khoán sử dụng sai mục đích. Các vi phạm liên quan chủ yếu gồm: sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; chuyển nhượng, mua bán đất trái phép; xây dựng công trình phục vụ kinh doanh, du lịch không phép…

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã có công văn về việc xử lý các trường hợp xây dựng quán tạm, lán trại không đúng quy định tại khu vực bán đảo Sơn Trà; đề nghị Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và UBND phường Thọ Quang báo cáo; đề xuất UBND quận Sơn Trà quyết định hủy bỏ các hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp của các ban quản lý rừng trước đây đối với các trường hợp vi phạm.

Đồng thời thu hồi toàn bộ diện tích giao khoán có xảy ra vi phạm để giao lại Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn và UBND phường quản lý theo quy hoạch. Hiện UBND quận Sơn Trà cũng đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, lực lượng chức năng thuộc quận phối hợp nghiên cứu, xử lý trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

THIÊN NGUYỆN

;
;
.
.
.
.
.