Bạn đọc

Khắc phục bảng tên đường bị nghiêng

09:01, 09/06/2023 (GMT+7)

Báo Đà Nẵng nhận công văn của Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng phản hồi thông tin “Trụ bảng tên đường bị nghiêng” đăng số báo ngày 30-5 với nội dung trụ bảng tên đường Chơn Tâm 5 gắn chung trụ đường Chơn Tâm 6 (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) bị vỡ gốc bê-tông và nghiêng.

Theo công văn, trong ngày 30-5, Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng hoàn thành sửa chữa bảng tên đường báo nêu.

PHÒNG BẠN ĐỌC

.