.

Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ Dự án Ngân hàng sữa mẹ Đà Nẵng

.

ĐNĐT - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định Phê duyệt tiếp nhận Dự án “Ngân hàng sữa mẹ tại thành phố Đà Nẵng”, do Quỹ Bill và Melinda Gates tài trợ, thông qua sáng kiến Alive and Thrive được quản lý bởi tổ chức FHI360.

Theo đó, cơ quan tiếp nhận và thực hiện Dự án là Sở Y tế, Bệnh viện Phụ sản - Nhi, các cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế; thời gian thực hiện từ tháng 12-2015 đến tháng 11-2016.

Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện tình trạng nuôi con bằng sữa mẹ dành cho trẻ sơ sinh bằng việc đảm bảo tiếp cận sữa mẹ cho khoảng 3.000 trẻ có nguy cơ tại Đà Nẵng và địa bàn lân cận, góp phần xây dựng Hướng dẫn quốc gia về Ngân hàng sữa mẹ.

Nội dung dự án bao gồm việc xây dựng chuẩn quy trình vận hành ngân hàng sữa mẹ, mua và lắp đặt thiết bị, khai trương và vận hành ngân hàng sữa mẹ, xây dựng và thực hiện chiến lược truyền thông thay đổi hành vi, giám sát, đánh giá, ghi chép và phổ biến kết quả của ngân hàng sữa mẹ. Tổng kinh phí tài trợ của Dự án là 1.730.190.000 đồng.

DÂN HÙNG

;
.
.
.
.
.