Phổ cập giáo dục, đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

.

Thành ủy Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5-1-2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Theo đó, đối với phổ cập mẫu giáo mầm non cho trẻ 5 tuổi, phấn đấu đến năm 2030 huy động 100% trẻ em trong độ tuổi 5 tuổi ra lớp và 100% trẻ ra lớp được học 2 buổi/ngày. 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt hơn 70% và trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đến trường đạt hơn  90%. 100% phường, xã và 100% quận, huyện duy trì vững chắc chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 90% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.

Đối với phổ cập giáo dục tiểu học, phấn đấu đến năm 2030 100% trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1; 98% số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học, số trẻ em ở độ tuổi 11 tuổi còn lại đang học các lớp tiểu học. 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục; 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 100% quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. Đối với phổ cập giáo dục THCS, phấn đấu đến năm 2030, 98,5% số thanh niên, thiếu niên độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi có bằng tốt nghiệp THCS; 97% số thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi 15 - 18 tuổi đang học chương trình giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp; 100% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục. Phấn đấu 100% phường, xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3; 100% quận, huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3...

Đối với phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phấn đấu đến năm 2030, 100% trường THCS và THPT có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; 100% trường THCS và THPT có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.

HUY HOÀNG

;
;
.
.
.
.
.