Những trường nào không được giao chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm năm 2023

.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi 16 trường đại học, cao đẳng về việc không giao chỉ tiêu tuyển sinh ngành sư phạm năm 2023.

Văn bản của Bộ GD&ĐT nêu rõ: Những trường trực thuộc các địa phương có văn bản thông báo không có nhu cầu đào tạo giáo viên. Và một số trường đã sáp nhập với các cơ sở giáo dục và đào tạo khác hoặc chưa đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023. Cụ thể: 

Công văn cũng nêu: Việc xác định số lượng chỉ tiêu tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên của các trường do Bộ GD&ĐT căn cứ nhu cầu của các địa phương về nhân lực giáo viên trình độ đại học, cao đẳng chính quy 2023 để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu đào tạo, tuyển sinh.

Các cơ sở đào tạo nêu trên trực thuộc các địa phương đã có văn bản đề nghị không có nhu cầu đào tạo giáo viên, hoặc đã sáp nhập với các cơ sở giáo dục và đào tạo khác hoặc chưa đăng ký chỉ tiêu. Do đó, Bộ GD&ĐT không có căn cứ để xây dựng phương án xác định chỉ tiêu tuyển sinh các ngành sư phạm theo quy định.

Được biết, đây không phải là dừng tuyển sinh các trường. Quy định mới liên quan đến đào tạo sư phạm nêu rõ việc tuyển sinh sư phạm, bao gồm hỗ trợ học phí và sinh hoạt phí, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp do tỉnh thực hiện dựa trên nhu cầu giáo viên thực của tỉnh.

Theo Báo Tin tức

;
;
.
.
.
.
.