Đại học Đà Nẵng có công trình nghiên cứu được Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ bảo hộ

.

Đại học (ĐH) Đà Nẵng vừa thông tin, dự án “Thông tin quang thông minh cho mạng dữ liệu cực lớn” do nhóm nghiên cứu của ĐH Đà Nẵng gồm PGS.TS. Nguyễn Tấn Hưng, Viện Khoa học Công nghệ tiên tiến và TS. Lê Thái Sơn, Trường ĐH Bách Khoa (đồng chủ nhiệm) đã được Cơ quan Sở hữu trí tuệ USPTO (Hoa Kỳ) cấp bằng bảo hộ.

Dự án được thực hiện từ tháng 9-2019 nhằm mục tiêu thiết kế và phát triển hệ thống thông tin quang thông minh có dung lượng truyền dữ liệu cực lớn (10¹² bit/s) cho mạng internet trong tương lai.

Đến nay, dự án đã phát triển kỹ thuật tiên tiến phát hiện, khắc phục các yếu tố làm suy giảm chất lượng hệ thống (bao gồm các méo dạng tín hiệu tuyến tính và phi tuyến), giúp vượt qua các giới hạn shannon phi tuyến về dung lượng truyền thông tin; đạt các công bố khoa học trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo chuyên ngành hàng đầu trong lĩnh vực thông tin sợi quang.

Với bằng độc quyền sáng chế đã được bảo hộ quốc tế, trong thời gian đến, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục chuyển sang giai đoạn nghiên cứu phát triển (R&D) để hoàn thiện đưa sản phẩm vào ứng dụng thực tiễn.

NGỌC HÀ

;
;
.
.
.
.
.