Khuyến khích sinh viên Đại học Đà Nẵng nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo

.

Đầu tháng 12-2020, Đại học Đà Nẵng ban hành kế hoạch tổ chức xét tặng giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng” năm học 2020 - 2021.

Mục đích khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy năng lực và tư duy sáng tạo, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; khuyến khích các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Đại học Đà Nẵng hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo đó, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng thuộc các lĩnh vực: khoa học kỹ thuật và công nghệ, tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học y, dược. Giải thưởng được tổ chức xét tặng theo cấp cơ sở (các trường đại học thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc) và cấp Đại học Đà Nẵng. Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham gia xét giải thưởng phải được hội đồng cấp cơ sở đánh giá xếp loại xuất sắc, bảo đảm tính trung thực trong nghiên cứu khoa học. Riêng các đề tài có bài báo liên quan được công bố trên các tạp chí thuộc danh mục Web of Science/SCOPUS hoặc đạt giải trong các cuộc thi khoa học và công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo cấp quốc gia và quốc tế trong năm học 2020 - 2021 sẽ được đặc cách tham gia xét giải thưởng trực tiếp tại cấp Đại học Đà Nẵng.

Hồ sơ đăng ký xét giải thưởng gửi về Đại học Đà Nẵng trước ngày 30-6-2021. Công tác đánh giá, xét thưởng ở cấp Đại học Đà Nẵng hoàn thành trước ngày 15-8-2021; công bố và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào tháng 9-2021.

PHONG LAN

;
;
.
.
.
.
.