Giáo dục

Trường Đại học Ngoại ngữ được tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia

08:14, 23/01/2019 (GMT+7)

Bộ GD&ĐT vừa thông báo Trường Đại học (ĐH) Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) chính thức là 1 trong 4 cơ sở GD&ĐT đầu tiên của cả nước đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29-9-2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (sau đây gọi tắt là TT 23)

Theo đó, ĐH Ngoại ngữ được phép tổ chức thi đánh giá khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc (thay thế chương trình tiếng Anh A, B, C trước đây). KNLNN 6 bậc của Việt Nam được xây dựng, phát triển trên cơ sở khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) và một số khung trình độ tiếng Anh ở các nước, xác định rõ yêu cầu về trình độ, năng lực (nghe, nói, đọc, viết) tương thích với tiêu chí 6 bậc do Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu ban hành gồm: sơ cấp (bậc 1, 2 tương thích với bậc A1, A2 theo CEFR); trung cấp (bậc 3, 4 tương thích với bậc B1, B2 theo CEFR) và cao cấp (bậc 5, 6 tương thích với bậc C1, C2 theo CEFR).

Như vậy, hiện cả nước có 4 đơn vị đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực ngoại ngữ quốc gia gồm: Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng), Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH quốc gia Hà Nội), Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế). Bộ GD&ĐT giao Cục Quản lý chất lượng chủ trì, Ban Quản lý Đề án ngoại ngữ quốc gia phối hợp trực tiếp kiểm tra, giám sát và hướng dẫn các trường thực hiện công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ theo đúng quy định. Các trường phải báo cáo kế hoạch tổ chức thi hằng năm, thời gian, địa điểm của từng đợt thi, tổ chức thi và cấp phát, quản lý chứng chỉ,  đánh giá kết quả (sau mỗi đợt thi) theo TT 23.

NGỌC HÀ
 

.