Trường Đại học Bách khoa cùng doanh nghiệp tạo việc làm cho sinh viên

Ngày 31-3, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) tổ chức lễ ký kết hợp tác tuyển dụng và đào tạo với 12 doanh nghiệp, tập đoàn nhằm hướng đến triển khai thí điểm mô hình Dạy học theo dự án cho các lớp chất lượng cao và thực hiện cam kết giới thiệu việc làm cho 100% sinh viên tốt nghiệp loại khá trở lên.

Từ năm học 2018-2019, các chương trình đào tạo chất lượng cao của trường, kể cả các chương trình trước đây đều được thiết kế (hoặc thiết kế lại) dựa trên chương trình đào tạo của các nước tiên tiến đã được kiểm định theo tiêu chuẩn ABET (Tổ chức kiểm định chất lượng của Hoa Kỳ chuyên kiểm định các chương trình đào tạo trong lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ, Điện toán và Khoa học ứng dụng) với thời gian học rút xuống còn 4 năm so với 5 năm của chương trình truyền thống.

Trong học kỳ đầu tiên, sinh viên tập trung học ngoại ngữ bảo đảm đạt yêu cầu chuẩn đầu ra theo quy định. Chương trình được thiết kế theo hướng giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời lượng học và thực hành ngay tại doanh nghiệp; tổ chức việc dạy học theo mô hình Học theo dự án (Project Based Learning - PBL) theo hướng tích hợp liên môn, giúp sinh viên đáp ứng các tiêu chuẩn về kiến thức và kỹ năng như khả năng giải quyết vấn đề, tự học, tự nghiên cứu, tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp và làm việc nhóm.

Được biết, trong đợt tuyển sinh 2018, Trường Đại học Bách khoa quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ 16 điểm trở lên, theo thang điểm 30; xét tuyển thẳng tất cả thí sinh đủ điều kiện theo quy chế hiện hành. Ngoài 8 chương trình chất lượng cao hiện có gồm:

Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ thực phẩm, Công nghệ dầu khí và khai thác dầu, Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, trường có thêm 5 chương trình chất lượng cao, gồm Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật xây dựng, Kinh tế xây dựng.

KIM NGÂN

;
.
.
.
.
.
.