Giáo dục

Dự kiến điểm chuẩn các ngành của ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế Đà Nẵng

21:08, 24/07/2010 (GMT+7)

(ĐNĐT) - Ngày 24-7, Hội đồng tuyển sinh ĐH Đà Nẵng cho biết, dựa trên kết quả điểm thi, dự kiến điểm chuẩn của trường ĐH Bách khoa và ĐH Kinh tế như sau: ĐH Bách khoa, khối A 16,5 điểm; khối V 22,5 điểm. Riêng điểm khối V đã nhân hệ số và môn năng khiếu phải đạt 5 điểm trở lên.
 
    Theo đó, dự kiến điểm chuẩn từng ngành cụ thể: Cơ khí chế tạo: 16,5 điểm; Điện kỹ thuật: 17,5 điểm; Điện tử-viễn thông: 19,5 điểm; Xây dựng dân dụng-công nghiệp: 20 điểm; Xây dựng công trình thủy: 16,5 điểm; Xây dựng cầu đường: 17,5 điểm; Công nghệ nhiệt điện lạnh: 16,5 điểm; Cơ khí động lực: 16,5 điểm; Công nghệ thông tin: 18 điểm; Sư phạm kỹ thuật điện-điện tử: 16,5 điểm; Cơ điện tử: 18,5 điểm. Các ngành có cùng mức điểm 16,5 điểm gồm: Công nghệ môi trường: Vật liệu và cấu kiện xây dựng; Tin học xây dựng; Kỹ thuật tàu thủy; Kỹ thuật năng lượng và môi trường; Quản lý môi trường; Quản lý công nghiệp; Công nghệ hóa thực phẩm; Công nghệ vật liệu silicat-polymer; Công nghệ sinh học; Kinh tế quản lý dự án 18 điểm; Kiến trúc: 22,5 điểm.

Trường ĐH Kinh tế, khối A dự kiến điểm chuẩn vào trường là 17,5 điểm, cụ thể các ngành Kế toán: 18,5 điểm; Quản trị kinh doanh tổng quát (QTKD): 17,5 điểm; QTKD du lịch và dịch vụ: 17,5 điểm; QTKD thương mại: 18 điểm; QTKD quốc tế: 17,5 điểm. Các ngành có cùng mức điểm 17,5 điểm gồm: QTKD Marketing; Kinh tế phát triển; Kinh tế lao động; Kinh tế và quản lý công; Kinh tế chính trị; Thống kê tin học; Ngân hàng 20 điểm; Tin học quản lý 17,5 điểm; Tài chính doanh nghiệp 20 điểm; Quản trị tài chính 10 điểm; Quản trị nguồn nhân lực 17,5 điểm; Kiểm toán 21,5 điểm và Luật học 17,5 điểm.

Ngọc Đoan

.