.

Tiếp tục giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng từ ngày 1-6

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại (NHTM) tham gia gói cho vay 30.000 tỷ đồng. Theo đó, NHNN yêu cầu các ngân hàng tham gia chương trình tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31-3 và vẫn được hưởng mức lãi suất ưu đãi 5%/năm. Riêng với những khách hàng ký hợp đồng sau thời điểm này, NHNN vẫn phải chờ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

NHNN cho biết, sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, NHNN sẽ có văn bản hướng dẫn về việc gia hạn tái cấp vốn gửi các NHTM để thực hiện. Phương án gia hạn chương trình có thể thực hiện theo hai hướng: Cho phép gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31-3 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở tối đa đến ngày 31-12. Hoặc dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Đan Tâm
 

;
.
.
.
.
.