Hủy bỏ tạm dừng giao dịch 9 tài sản liên quan đến Phan Văn Anh Vũ

ĐNO - UBND thành phố vừa ban hành công văn số 2584/UBND-NC ngày 22-5-2023, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và yêu cầu của Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại công văn số 2030/C01-P4 ngày 9-5-2023 về hủy bỏ tạm dừng giao dịch tài sản, bảo đảm hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, để triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Theo công văn số 2030/C01-P4, để phục vụ yêu cầu điều tra các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, bảo đảm thu hồi tài sản Nhà nước và thi hành án, trong hai năm 2018 và 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã kê biên các tài sản của 4 doanh nghiệp (Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C; Công ty CP Đầu tư Nhất Gia Phúc) tại thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, ngày 20-4-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an có công văn đề nghị UBND Đà Nẵng tạm dừng các giao dịch đối với tài sản gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, quyền về tài sản của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, trong đó có Công ty Xây dựng 79 và Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Đến nay, tất cả các vụ án liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đã được đưa ra xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Các bản án chỉ tuyên tiếp tục duy trì lệnh kê biên đối với các tài sản là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nói trên; không tuyên phải tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng của Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C và Công ty CP Nhất Gia Phúc để phục vụ công tác thi hành án.

Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để giải quyết đề nghị của Công ty CP Xây dựng 79, Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79, Công ty TNHH I.V.C và Công ty CP Nhất Gia Phúc (kiến nghị hủy bỏ tạm dừng các giao dịch tài sản, phong tỏa tài khoản ngân hàng) theo đúng quy định của pháp luật, để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, thành viên góp vốn và hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.