Phát triển hợp tác xã bền vững thông qua hợp tác

Ngày 7-7 năm nay, các thành viên hợp tác xã (HTX) trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày HTX quốc tế lần thứ 96 của Liên minh HTX quốc tế (ICA) và Ngày Quốc tế HTX lần thứ 24 của Liên Hợp Quốc với thông điệp “Phát triển HTX bền vững thông qua hợp tác”.

Theo Liên minh HTX Việt Nam (VCA), trong ngày kỷ niệm này, các thành viên HTX trên toàn thế giới sẽ chứng minh mô hình HTX có tính bền vững, linh hoạt nhưng vẫn giữ nguyên bản chất cốt lõi của mình là quan tâm đến cộng đồng. Khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp và sứ mệnh của các thành viên HTX toàn thế giới, ông Ariel Guarco, Chủ tịch ICA cho rằng: “ICA đại diện cho 1,2 tỷ thành viên HTX trên toàn thế giới. Không có phong trào kinh tế, xã hội và chính trị nào trên thế giới mà tuổi đời chưa đến 200 năm lại có thể phát triển vững mạnh như HTX. Nhưng sự tăng trưởng không phải là điều quan trọng nhất. HTX đã tiêu thụ, sản xuất và sử dụng các nguồn lực mà hành tinh này mang lại một cách thân thiện với môi trường và với cộng đồng. Đó là điều tại sao ICA là đối tác chính trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên Hiệp Quốc”.

VCA định nghĩa, HTX bền vững là các HTX thể hiện sự tăng trưởng trong giới hạn về môi trường, xã hội và kinh tế. Với bản chất riêng có của mình, HTX đóng 3 vai trò: như là các tổ chức kinh tế, HTX tạo cơ hội việc làm, kế sinh nhai và thu nhập cho thành viên, người lao động; như là các doanh nghiệp lấy con người làm trọng tâm với mục tiêu xã hội, HTX góp phần vào sự bình đẳng và công bằng xã hội; như là các tổ chức dân chủ, HTX do thành viên kiểm soát và đóng vai trò đi đầu trong xã hội, cộng đồng địa phương.

Trong báo cáo gần đây của một công ty luật ở Anh quốc (PwC), các thành viên HTX đang đi đầu và có đóng góp to lớn vào việc thực hiện và tuyên truyền các mục tiêu phát triển bền vững và đặt ra các mục tiêu cụ thể của mình. Năm 2016, ICA phát động chiến dịch “HTX đến năm 2030” (www.Coopsfor2030.coop) để thể hiện những cam kết của HTX đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và tôn vinh những đóng góp của HTX trong việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.

Trong khi đó, theo ICA, các HTX trên thế giới có kinh nghiệm trong việc hình thành những tổ chức phát triển bền vững. Chẳng hạn, nhiều HTX nông nghiệp đã duy trì tuổi thọ của đất canh tác thông qua việc ứng dụng phương pháp canh tác bền vững. HTX tiêu dùng tăng cường hỗ trợ tìm các nguồn sản phẩm bền vững và giáo dục người tiêu dùng về việc tiêu dùng có trách nhiệm. HTX nhà ở giúp bảo đảm có nơi ở an toàn và có thể chi trả được. Ngân hàng HTX góp phần vào sự ổn định nhờ có sự gần gũi với các khách hàng, khả năng tiếp cận tài chính đến cấp địa phương và thậm chí trải rộng đến tận các vùng xa xôi. HTX dịch vụ đã cung cấp điện và nước ở những vùng nông thôn. HTX công nhân và xã hội thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: y tế, viễn thông và du lịch… đang cung cấp các hàng hóa và dịch vụ theo cách hiệu quả nhất, đồng thời tạo việc làm bền vững và lâu dài cho người lao động nhưng HTX vẫn luôn coi trọng tính thân thiện với môi trường.

Ông Ariel Guarco khẳng định: “Nhân Ngày HTX quốc tế, các thành viên HTX trên toàn thế giới có phong trào sẽ chứng minh với thế giới rằng, HTX có thể phát triển cùng với sự dân chủ, công bằng và bình đẳng xã hội. Các HTX không thể tiếp tục để lãng phí các nguồn lực, kể cả nguồn lực con người. Các HTX phải cải thiện những khó khăn, tồn tại hiện nay và bảo vệ tương lai cho các thế hệ sau. Các thành viên HTX thế giới rất tự hào trở thành một phần của phong trào nói trên. Một phong trào có những giá trị và nguyên tắc, cam kết bình đẳng xã hội và bền vững với môi trường”.

LIÊN MINH HTX THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

;
.
.
.
.
.
.