.

Huỳnh Thy trúng gói thầu gần 66 tỷ đồng ở Cảng Đà Nẵng

.

ĐNĐT - Công ty CP Cảng Đà Nẵng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đầu tư 2 cẩu khung bánh lốp chuyên dùng bốc xếp container tại bãi–RTG. 

Theo đó, Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Huỳnh Thy trúng thầu với giá 65,990 tỷ đồng. Được biết, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trên gần 1 năm, loại hợp đồng trọn gói.

Bốc xếp hàng ở bãi Container Cảng Đà Nẵng
Bốc xếp hàng ở bãi Container Cảng Đà Nẵng

Tin và ảnh: Phương Uyên

;
.
.
.
.
.