Phường Thạc Gián phấn đấu giảm hết hộ nghèo

.

Ngày 28-4, Đảng bộ phường Thạc Gián tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội thông qua nghị quyết nhiệm kỳ mới với một số chỉ tiêu chủ yếu thương mại - dịch vụ tăng bình quân hằng năm 10-12%; thu ngân sách tăng bình quân hằng năm 5-10%; đạt và vượt chỉ tiêu giảm hộ nghèo; giảm tỷ suất sinh thô 0,30%0/năm; gọi công dân nhập ngũ hằng năm đạt 100% chỉ tiêu; hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 85% trở lên, tổ văn hóa đạt 78% trở lên.

Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém; tỷ lệ chi bộ trực thuộc đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 80%, phát triển từ 10 đảng viên trở lên/năm. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới; bầu bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh tiếp tục làm Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025.

SƠN TRUNG

;
;
.
.
.
.
.