Quy định chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho người dân trong mua, bán đất

.

Chiều 11-1, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ để thông qua các nội dung văn bản quy phạm pháp luật. Tham dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp. Ảnh: TRÂM ANH
Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ chủ trì phiên họp. Ảnh: TRÂM ANH

Tại phiên họp, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương tập trung làm rõ tình hình chuẩn bị, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật; từ đó, thống nhất thông qua 5 nội dung dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, gồm:

Quy chế đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố; Quy định chế độ chi trả nhuận bút, thù lao đối với cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; đài truyền thanh quận, huyện, phường, xã của thành phố; Quyết định quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra thành phố, Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra Sở, quận, huyện trên địa bàn thành phố; Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố...

Ngoài ra, các thành viên UBND thành phố thảo luận để ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn thành phố. Nội dung dự thảo quy định cụ thể rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, quản lý và cập nhật thông tin ngăn chặn, thông tin giải tỏa ngăn chặn; các tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cập nhật thông tin các hợp đồng, giao dịch đã công chứng vào hệ thống.

Bên cạnh đó, dự thảo còn quy định tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm phân công quyền khai thác, sử dụng hệ thống tại đơn vị mình; quyền và nghĩa vụ của công chứng viên trong việc khai thác, sử dụng hệ thống; quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng trong việc khai thác, sử dụng hệ thống...

Về nội dung này, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đề nghị nghiên cứu thêm về dịch vụ công mà người dân có thể tra cứu thông tin về đất đai nhanh chóng, chính xác nhằm hạn chế rủi ro của sự lừa đảo trong mua bán đất đai.

TRÂM ANH

;
;
.
.
.
.
.