.

Hướng đến giao quyền tự chủ thu - chi cho quận, huyện

.

Sáng 26-2, UBND thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác quản lý, điều hành thu-chi ngân sách Nhà nước năm 2016. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. 		            Ảnh: THÀNH LÂN
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo báo cáo, năm 2015, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt hơn 14.958 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 12.233,5 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 2.412,7 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương là 14.514,6 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 6.817,7 tỷ đồng; chi thường xuyên 5.514,7 tỷ đồng.

Năm 2016, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn được giao 14.951 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 12.571 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu 2.200 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương 14.789 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 6.148 tỷ đồng, chi thường xuyên 6.065 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh biểu dương các ngành và địa phương đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2015. Tinh thần này sẽ được phát huy trong năm 2016 với mục tiêu vượt 5% dự toán được giao.

Chủ trương của thành phố là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào ngân sách thành phố, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nuôi dưỡng nguồn thu (không phải tận thu) và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh đề nghị cần tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, chủ động tiếp cận các doanh nghiệp lớn, khẩn trương hoàn thành đề án thu hút đầu tư, kịp thời tham mưu các chính sách, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Về công tác chống thất thu thuế, đề nghị  ngành Thuế phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục các giải pháp quyết liệt quản lý nguồn thu đối với lĩnh vực kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn và vận tải…; nhanh chóng thực hiện rà soát các khoản nợ tiền sử dụng đất, nếu có dấu hiệu chây ỳ cần kiên quyết thu hồi đất; ngoài ra cần nghiên cứu mức giá đất tái định cư phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Trong công tác quản lý ngân sách năm 2016, thành phố sẽ hướng đến giao quyền tự chủ cân đối thu chi ngân sách cho UBND các quận, huyện dưới sự quản lý, giám sát của quận, huyện ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ trên cơ sở hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh xã hội hóa các doanh nghiệp công ích, cần phải cổ phần hóa với tinh thần quyết liệt, dám đột phá...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh: Với kết quả thu đạt trên 22% dự toán giao trong 2 tháng đầu năm, thành phố tin tưởng sẽ hoàn thành và vượt 5% dự toán thu ngân sách năm 2016; đồng thời tập trung các giải pháp đưa nợ thuế xuống dưới 5% trên tổng số thu ngân sách. Trong 6 tháng đầu năm nay sẽ hoàn thành công tác rà soát các dự án giao đất hết thời hạn ưu đãi, nợ tiền thuế đất để có phương án xử lý dứt điểm.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế;  khuyến khích sử dụng kê khai và nộp thuế điện tử và hóa đơn điện tử; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản lý thuế ở lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, karaoke, đôn đốc thu nợ thuế. Về công tác chi ngân sách, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh khẳng định sẽ duy trì quan điểm tiết kiệm, hiệu quả, hạn chế tối đa phát sinh chi ngoài dự toán.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.