Infographic - Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu công nghệ cao Đà Nẵng

ĐNO - Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (DHPIZA) vừa công bố ban hành danh mục các dự án kêu gọi đầu tư vào 3 phân khu thuộc Khu Công nghệ cao Đà Nẵng năm 2023.

 Đồ họa: THANH QUỲNH

;
;
.
.
.
.
.