Dàn xe hoa diễu hành quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm 2024

.

ĐNO - Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm tổ chức hoạt động diễu hành xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng năm 2024 trong 4 ngày, từ ngày 25-3 đến 28-3 (nhằm ngày 16, 17, 18, 19 Âm lịch).

Video: ĐÔNG HẢI
Thời gian diễu hành: Từ 18 giờ 00 đến 20 giờ 30 trong 4 ngày, từ ngày ngày 25-3 đến 28-3 (nhằm ngày 16, 17, 18, 19 Âm lịch).
Thời gian diễu hành: Từ 18 giờ 00 đến 20 giờ 30 trong 4 ngày, từ ngày ngày 25-3 đến 28-3 (nhằm ngày 16, 17, 18, 19 Âm lịch).
7 xe hoa tuyên truyền của các đơn vị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa Quán Thế Âm, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND phường Hòa Hải.
7 xe hoa tuyên truyền bao gồm các đơn vị: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo quận Ngũ Hành Sơn, Chùa Quán Thế Âm, Ban Quản lý Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, Ban Quản lý Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao, UBND phường Hòa Hải.
Nội dung trang trí xe hoa thể hiện ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, những thành tựu, hình ảnh về Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung; đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.
Nội dung trang trí xe hoa thể hiện ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn... Đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.
Nội dung trang trí xe hoa thể hiện ý nghĩa của Lễ hội Quán Thế Âm, Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, những thành tựu, hình ảnh về Ngũ Hành Sơn nói riêng, thành phố Đà Nẵng nói chung; đảm bảo mỹ thuật, mỹ quan, âm thanh tuyên truyền, quảng bá và ánh sáng trang trí khi diễu hành vào ban đêm.
Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền, quảng bá cho Lễ hội Quán Thế Âm 2024. 
Các xe hoa sẽ diễu hành qua nhiếu đường trên địa bàn thành phố trong thời gian sự kiện diễn ra,
Các xe hoa sẽ diễu hành qua nhiều đường trên địa bàn thành phố trong thời gian sự kiện diễn ra.

ĐÔNG HẢI

 

;
;
.
.
.
.
.
.