Hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn

.

UBND thành phố vừa có Văn bản số 159/TB-UBND thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ tại cuộc họp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với một số doanh nghiệp có dự án đầu tư trên địa bàn thành phố ngày 24-11 vừa qua.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung trên nguyên tắc di dời Bến xe trung tâm về khu vực ga đường sắt mới.       Ảnh: THÀNH LÂN
UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải và Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung trên nguyên tắc di dời Bến xe trung tâm về khu vực ga đường sắt mới. Ảnh: THÀNH LÂN

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo: Liên quan đến dự án Bến xe liên tỉnh phía nam của Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (gọi tắt là Công ty Đức Long Gia Lai), theo Văn bản kiến nghị số 165/ĐLGL-BXĐN ngày 11-10-2017 của công ty này và Báo cáo số 853/BC-STNMT ngày 24-11-2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT), giao UBND huyện Hòa Vang - Chủ tịch Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố - Chi nhánh số 3 tập trung giải tỏa và bố trí tái định cư đối với 1 hộ còn lại tại dự án Bến xe liên tỉnh phía nam (dự án Vệt khai thác quỹ đất quốc lộ 1A) theo đúng ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 352/TB-VP ngày 28-10-2017 của Văn phòng UBND thành phố, bảo đảm bàn giao đất sạch cho Công ty Đức Long Gia Lai trong tháng 12-2017 để chủ đầu tư triển khai thi công dự án.

Thống nhất theo báo cáo đề xuất của Sở TN-MT tại Báo cáo số 853/BC-STNMT ngày 24-11-2017 về việc liên quan đến giá đất Công ty Đức Long Gia Lai. Giao Sở TN-MT khẩn trương xác định giá đất đối với phần diện tích đất đã bàn giao mặt bằng cho Công ty Đức Long Gia Lai nhưng chưa có giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất thành phố thẩm định để trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt; làm cơ sở cho Công ty Đức Long Gia Lai nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị Công ty Đức Long Gia Lai sớm hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của Cục Thuế thành phố; tập trung đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng Bến xe liên tỉnh phía nam.

Giao Sở Giao thông vận tải (GTVT) chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng trên nguyên tắc di dời Bến xe trung tâm về khu vực ga đường sắt mới tại phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định; đồng thời, nghiên cứu việc phân luồng, phân tuyến và tổ chức tuyến xe buýt đến bến xe liên tỉnh phía nam, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho Công ty Đức Long Gia Lai trong việc khai thác sử dụng bến xe nêu trên; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 12-2017.

Giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở TN-MT, Sở GTVT tạo điều kiện và hỗ trợ Công ty Đức Long Gia Lai trong việc khai thác, sử dụng Bến xe liên tỉnh phía nam phát huy công năng sử dụng của các hạng mục đã đầu tư để bảo đảm hiệu quả cao nhất.

Giao Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở GTVT và các đơn vị có liên quan tạo điều kiện và hướng dẫn Công ty Đức Long Gia Lai trong việc lập tờ trình xin ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế xem xét đề nghị của Công ty Đức Long Gia Lai đối với việc giảm trừ các khoản phạt chậm nộp tiền sử dụng đất vì các nguyên nhân chậm bàn giao mặt bằng trong quá trình triển khai đầu tư dự án Bến xe liên tỉnh phía nam nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hòa Xuân theo đơn kiến nghị của bà Huỳnh Thị Thanh Hiền và Báo cáo số 762/BC-STNMT ngày 1-11-2017 của Sở TN-MT, thống nhất đề xuất của Sở TN-MT tại Báo cáo số 762/BC-STNMT ngày 1-11-2017 về việc liên quan đến giá đất chuyển mục đích sử dụng đất và hoàn trả tiền sử dụng đất của Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hòa Xuân.

Theo đó, thống nhất giá đất đã phê duyệt tại Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 18-7-2014 của UBND thành phố. Giao Sở TN-MT, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện nội dung tại Quyết định số 4814/QĐ-UBND ngày 18-7-2014 của UBND thành phố về phê duyệt số tiền hoàn trả cho Công ty CP Bệnh viện đa khoa Hòa Xuân do thu hồi quyền sử dụng đất.

Liên quan đến giá đất thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với Công ty CP Đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng theo Báo cáo số 786/BC-STNMT ngày 7-11-2017 của Sở TN-MT, thống nhất xác định lại giá đất tại thời điểm hiện nay để làm cơ sở thu tiền giao quyền sử dụng đất đối với Công ty CP Đô thị Công nghệ FPT Đà Nẵng theo đúng quy định. Giao Sở TN-MT hoàn thành và trình UBND thành phố xem xét, quyết định trong tháng 12-2017.

Về việc đề nghị hỗ trợ, xin phép mở bờ tường của Công ty CP Lê Bảo Minh tại Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng theo văn bản đề nghị ngày 23-10-2017 của công ty này, giao Sở TN-MT tham mưu UBND thành phố văn bản xin ý kiến của Bộ TN-MT về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại KCN Đà Nẵng, trong đó có việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất của Công ty CP Lê Bảo Minh, trình UBND thành phố trong tháng 12-2017.

Liên quan việc cấp phép xây dựng công trình Tổ hợp căn hộ khách sạn Condo 2 của Công ty CP Khách sạn và Du lịch Thiên Thai, giao Sở Xây dựng kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền đối với kiến nghị của công ty này.

THÀNH LÂN

;
.
.
.
.
.