Doanh nghiệp cần thích ứng cách mạng công nghiệp 4.0

.

Tại hội thảo “Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0: Cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức ngày 8-12, các chuyên gia kinh tế cho rằng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có những tác động mạnh mẽ đến các ngành, lĩnh vực cụ thể như sản xuất - tự động hóa, giao thông, tài chính - ngân hàng, giáo dục, y tế, nông nghiệp... Làn sóng công nghệ mới này sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới sáng tạo các sản phẩm dịch vụ, giảm tiêu hao nguyên, nhiên liệu, chi phí sản xuất - vận hành, đồng thời đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng.

Tại hội thảo, các chuyên gia đã làm rõ những nội dung chính có thể ứng dụng vào phát triển công nghiệp Việt Nam như: kinh tế số hóa và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp thương mại tại Việt Nam trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0; kinh nghiệm triển khai các chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

DUYÊN ANH

;
.
.
.
.
.