Chú trọng quản lý thu, chi và chống thất thu ngân sách

.

UBND thành phố vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương tích cực phối hợp với cơ quan Thuế các cấp, cơ quan Hải quan tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định.

Cục Thuế thành phố và các Chi cục Thuế các quận, huyện tập trung triển khai quyết liệt công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, không để tăng nợ so với tháng trước liền kề; thực hiện đầy đủ các biện pháp cưỡng chế (cưỡng chế tài khoản, hóa đơn, kê biên tài sản, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng) đối với các đơn vị nợ thuế lớn, chây ỳ; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế để giảm số nợ thuế đến ngày 31-12 xuống dưới 5% so với số thực thu ngân sách Nhà nước năm 2017. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo đúng tiến độ kế hoạch năm 2017; và tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trọng điểm, có rủi ro cao.

Công an thành phố, Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá.

Sở Tài chính thành phố và Phòng Tài chính Kế hoạch các quận, huyện tham mưu UBND thành phố và UBND các quận, huyện quản lý chi ngân sách địa phương theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để bảo đảm chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định. Phấn đấu tăng thu ngân sách, các nguồn thu sự nghiệp để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách Nhà nước đã ban hành, giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách Trung ương.

B.T

;
.
.
.
.
.