.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo

.

Địa bàn Quân khu 5 có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng không chỉ trong chiến tranh giải phóng mà cả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) hiện nay.

Lực lượng dân quân biển huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Lực lượng dân quân biển huấn luyện nâng cao trình độ sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Toàn quân khu có 7/11 tỉnh đồng bằng ven biển với chiều dài bờ biển 922km và thềm lục địa khoảng 200.000 km2, có nhiều bán đảo, cảng lớn có tầm chiến lược như Tiên Sa, Quy Nhơn, Cam Ranh; ngoài khơi có gần 100 đảo lớn, nhỏ cách bờ từ 10-30 km, có 2 quần đảo là Hoàng Sa cách Đà Nẵng 300 km và Trường Sa cách Cam Ranh 530 km. Thực tiễn đã chứng minh 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và Mỹ, các thế lực xâm lược đều chọn địa bàn Đà Nẵng để tấn công từ hướng biển vào. Vì vậy, lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5, trong đó có LLVT thành phố Đà Nẵng, là một trong những lực lượng nòng cốt tham gia tác chiến bảo vệ biển, đảo khi có tình huống xảy ra.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị LLVT thành phố thường xuyên tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Quán triệt đầy đủ các nội dung về vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; pháp luật quốc tế về biển; Chiến lược Biển đến năm 2020 của Đảng, Nhà nước và quan điểm, mục tiêu, phương châm đối sách trên từng lĩnh vực, tình huống cụ thể trên biển, đảo; chỉ rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch… để từ đó hiểu rõ thời cơ, thách thức, thuận lợi, khó khăn, tính chất phức tạp của cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhận rõ vinh dự và trách nhiệm của mình với sự nghiệp xây dựng và BVTQ; xác định quyết tâm khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Trong hai năm 2015 và 2016, Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thành phố đã tổ chức 4 buổi tuyên truyền về biển, đảo cho chính quyền và nhân dân các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, Hòa Ninh, Hòa Liên (huyện Hòa Vang) với các nội dung về các hiệp định, các lực lượng hoạt động trên biển; chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề biển, đảo.

Đồng thời, BCHQS tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố, xây dựng và thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến trên biển, đảo. Khi có tình huống xảy ra, LLVT vận dụng nhiều hình thức, biện pháp tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành trọng trách nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biển, đảo.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch phù hợp với địa bàn được giao, xây dựng kế hoạch hành động, phương án sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tổ chức luyện tập theo phương án đã xác định để chủ động xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức diễn tập phòng thủ biển, đảo, tìm kiếm cứu nạn... Tăng cường củng cố đoàn kết quân dân, xây dựng địa phương, địa bàn vững mạnh, tạo cơ sở chính trị vững chắc để bảo vệ chủ quyền biển, đảo, giữ vững an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những năm qua, BCHQS thành phố luôn chú trọng huấn luyện dân quân tự vệ (DQTV) biển theo phương châm rộng khắp, ở đâu có tàu thuyền hoạt động trên biển, có dân định cư ven biển, ở đó có DQTV biển, bảo đảm tạo thành 3 tuyến: ven bờ, lộng, khơi để thực hiện nhiệm vụ tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Ở xã, phường tuyến biển, đảo lập các đội tự quản, các cụm tàu bè an toàn, cụm an ninh liên kết; quan tâm xây dựng kiện toàn LLVT xã, phường bảo đảm đủ sức hoàn thành nhiệm vụ. Tăng cường các biện pháp theo dõi bám nắm hoạt động của tàu thuyền nước ngoài, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về biển, đảo...

Bài và ảnh: HỒNG HẠNH

;
.
.
.
.
.